Duo Media Networks telekanalite üle teostab järelvalvet Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelvalve Amet.